Bitte warten - Bild wird geladen.
Gruppenbild der Blaskapelle Batzenhofen im Jubeljahr 1981

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beim 75jährigen Jubliäum im Jahre 1981 gehörten der Musikkapelle Batzenhofen 34 aktive Musiker an:
Adolf Englisch (E)
Johann Englisch (E)
Anton Heichele (B)
Franz Kugelmann jun. (B)
Franz Hafner (E)
Konrad Rößle jun. (B)
Thomas Ehinger (B)
Ralph Mocker (B)
Reinhold Dantele jun. (E)
Michael Englisch (E)
Harald Schuler (B)
Peter Kugelmann (B)
Franz Huber (B)
Johann Federle (B)
Helmut Englisch (E)
Martin Rößle (B)
Georg Steidle (P)
Posaune, zugleich Dirigent
Posaune
Posaune
Posaune
Tenorhorn
Tenorhorn
Tenorhorn
Tenorhorn
Tenorhorn
Bariton
Tuba
Tuba
Trompete
Trompete
Trompete
Flügelhorn
Flügelhorn
               Herbert Feirtag jun. (E)
Claudia Dantele (E)
Wolfgang Bock (E)
Gabriele Steidle (P)
Anton Kugelmann (B)
Georg Schneider jun. (B)
Kurt Winter (B)
Josef Schappin (E)
Karin Feirtag (E)
Brigitte Hafner (E)
Gabriele Hafner (E)
Birgit Englisch (E)
Claudia Zaigler (E)
Inge Wieland (P)
Alois Durz jun. (E)
Peter Weldishofer (E)
Burkard Huber (B)
Flügelhorn
Flügelhorn
Flügelhorn
Flügelhorn
Flöte
Klarinette
Klarinette
Klarinette
Klarinette
Klarinette
Klarinette
Klarinette
Klarinette
Klarinette
Es-Horn
Es-Horn
Schlagzeug
(B) = Batzenhofen   (E) = Edenbergen   (P) = Peterhof   (R) = Rettenbergen